Kế 36: Tẩu kế

Kế 36: Tẩu kếKế 36: Tẩu kế

(Chạy, lùi, thoát thân)


Kế “Tẩu” nghĩa là chạy, lùi hay thoát thên.

Tại sao kế sau chót cổ nhân lại đặt là kế chạy?

Lại có câu: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. (Ba mươi sáu chước, chạy là hơn hết!)

Bởi vậy, kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn.

Bất luận là đánh nhau bằng văn hay bằng võ, không ai là có thể thắng hoài. Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn lúc hiện, trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển.

Nếu không ứng phó mau lẹ để tránh những cảnh bất lợi, để nắm mau lợi thế mà tiến tới thắng lợi, thì không phải là nhân tài.

Chạy có nhiều phương thức. Bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy, … Các phương thức tuy không giống nhau nhưng cùng hướng chung đến mục đích là tránh tai họa để bảo đảm an toàn, để bảo toàn lực lượng.

Related Images:

 

Kế 35: Tá thi hoàn hồn

Kế 35: Tá thi hoàn hồnKế 35: Tá thi hoàn hồn

(Mượn xác để hồn về)


Kế “Tá thi hoàn hồn” nghĩa là mượn xác để hồn về.

Ý kế này chỉ rằng: Sau khi đã thất bại, buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành trở lại chủ trương của minh. Mượn sức người khác, nói thì dễ nhưng làm không dễ. Mối quan hệ trước – trong – sau đó rất phức tạp.

Tuy nhiên, dùng kế này rất dễ đi vào con đường nguy hiểm, nếu sơ suất thì tỷ như rước voi về giày mả tổ. Nếu mượn xác mà mượn ẩu thi chẳng khác gì vác xác chết về nhà.

Related Images:

 

Kế 34: Phao bác dẫn ngọc

Kế 34: Phao bác dẫn ngọcKế 34: Phao bác dẫn ngọc

(Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)


Kế “Phao bác dẫn ngọc” nghĩa đen là ném hòn ngói để thu về hòn ngọc. Tức là dùng tiểu vật để đoạt một đại vật; như người đi câu thả miếng mồi nhỏ để câu con cá lớn.

Kế này không phải thâm sâu hay phức tạp nhưng người bị dùng kế rất dễ mắc kế. Trong thực tế, một viên ngói của ta nhưng có thể là một hòn ngọc đối với kẻ khác. Tất cả phụ thuộc vào đối phương đang cần cái gì, xem trọng cái gì.

Do đó, điều cốt lõi của kế này là phải biết được đối phương ‘muốn’ cái gì, ta cần thỏa mãn họ và đổi lấy cái mà ta ‘muốn’.

Related Images:

 

Kế 33: Khổ nhục kế

Kế 33: Khổ nhục kếKế 33: Khổ nhục kế

(Hành hạ thân xác mình để người ta tin)


Kế “khổ nhục” là hành hạ mình, rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành một âm mưu nào đó.

Cốt lõi của kế này là đánh vào tâm lý của đối phương; có thể đối phương vì thương xót mà buông tha; có thể đối phương vì kiêu ngạo cho rằng ta tàn phế và vô hại nên không đề phòng.

Người hành kế “Khổ nhục” phải là người có ý chí kiên cường và sự nhẫn nại vượt qua người khác; đôi khi nỗi khổ nhục không phải chỉ ở thể xác mà còn là ở tinh thần.

Related Images:

 

Kế 32: Dục cầm cố tung

Kế 32: Dục cầm cố tungKế 32: Dục cầm cố tung

(Muốn bắt mà lại thả ra)


Kế “Dục cầm cố tung” theo nghĩa đen là muốn bắt cho nên thả ra.

Kế “Dục cầm cố tung” không thi hành theo cái nghĩa đen của nó. Kế này nói lên sự mềm dẻo cho mọi chính sách, thứ nhứt là chính sách thu phục lòng người, giữ người. Dân gian có câu “luột mềm buột chặt” cũng là có ý tương tự như kế này.

Muốn thực hành kế này, phải có một nhãn quan sâu rộng, một ấm lòng nhẫn nại vô song. Những kẻ cấp công cận lợi không bao giờ đủ tài trí để thi hành nó.

Related Images:

 

Kế 31: Thuận thủ khiên dương

Kế 31: Thuận thủ khiên dươngKế 31: Thuận thủ khiên dương

(Thuận tay dắt con dê về)


Kế “Thuận thủ khiên dương” theo nghĩa đen là thuận tay dắt con dê về.

Triết lý của kế này là: Sự việc trên đời, thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu. Phải biết nắm bắt lây bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt. Đó là những thu hoạch, những cái lợi bất ngờ. Con dê trong quan niệm người xưa là điều may mắn.

Trong thương trường, người ta hay có câu nói “hay không bằng hên”. Ý câu này là đôi lúc sự may mắn bất ngờ sẽ đem tới thành công và lợi lộc rất lớn.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta lại có thể thành công lâu dài mà chỉ dựa vào may mắn cả. Đôi khi may mắn tới mà ta không có khả năng bắt lấy tận dụng thì việc cũng không thành.

Related Images: