Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 8

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 8Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 8: Chương 351 – 400

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2018


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.


Các bạn có thể Mua Ebook trên iTunes Store theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 8 (Chương 351-400): Giá 3USD

Cảm ơn.

Related Images:

Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 7

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 7Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 7: Chương 301 – 350

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2018


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.


Các bạn có thể Mua Ebook trên iTunes Store theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 7 (Chương 301-350):  Giá 3USD

Cảm ơn.

Related Images:

Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 6

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 6Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 6: Chương 251 – 300

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2018


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.


Các bạn có thể Mua Ebook trên iTunes Store theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 6 (Chương 251-300): bán trên iTunes Store – Giá 3USD

Cảm ơn.

Related Images:

Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 5

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 5Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 5: Chương 201 – 250

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2017


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.


Các bạn có thể Mua Ebook Truyện trên Amazon theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 5 (Chương 201-250): Giá 3USD

Cảm ơn.

Related Images:

Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 4

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 4Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 4: Chương 151 – 200

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2017


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.


Các bạn có thể Mua Ebook Truyện trên Amazon theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 4 (Chương 151-200): Giá 3USD

Cảm ơn.

 

Related Images:

Ebook Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 3

Ebook Truyện Hà Tiên - Cuộc sống điền viên - Quyển 3Truyện: Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Tác giả: VRSS

Quyển 3: Chương 101 – 150

Phát hành lần Thứ Nhứt năm 2017


Vịnh Hà Tiên:

Hỡi người thiếu nữ ngắm Đông Hồ

Thấy chăng trời nước quyện thanh thanh,

Xa xa cỏ úa chờ mưa thấm

Đất mặn phù sa ngóng nước lên.

Kìa sao trong mắt như ngấn lệ

Chạnh nỗi niềm riêng hay vận chung,

Xuân xanh một thuở tròn nguyện ước

Tóc trắng trăm năm vẹn tình quê.


Giới thiệu nội dung truyện

Một cô gái được sống lại (xuyên không) về 300 năm trước, khi vùng đất Nam Bộ còn hoang sơ; chỉ có rừng hoang với nhiều dã thú, sông rạch chằng chịt cuồn cuộn nước mùa lũ về. Những con người bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn.

Liệu cô có thể thích ứng và cùng những người thân vượt qua những thử thách, gian nan của những ngày đầu khai hoang lập nghiệp?

Những hiểu biết về lịch sử liệu có giúp ích cho cô? Hay càng làm cô khó khăn khi chọn lựa?

Truyện kể về cuộc sống khai hoang làm ruộng của một gia đình nông dân ở Hà Tiên 300 năm trước. Trong truyện có sử dụng vài tư liệu lịch sử về thời gian, nhân vật lịch sử, địa danh trong các tài liệu chính sử và ngoại sử. Tuy nhiên nội dung chính là do giả thuyết của tác giả. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và theo lý giải riêng. Mong các bạn đọc hiểu và thông cảm.

Các bạn có thể Mua Ebook Truyện trên iTunes Store theo link bên dưới.

  1. Ebook Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Quyển 3 (Chương 101-150): Giá 3USD

Cảm ơn.

Related Images: