Ebook Tả quân Lê Văn Duyệt – Ngô Tất Tố

Ebook Tả quân Lê Văn Duyệt - Ngô Tất TốTả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử

Tác giả: Ngô Tất Tố

Xuất bản: Nhà in Mai Linh

Vài lời từ người đánh máy

Sách không có thông tin về năm xuất bản và sách có hai trang cuối “Cải chính” các lỗi in sai trong sách. Tôi đã sửa trực tiếp trong các bài viết.

Ebook Tả quân Lê Văn Duyệt – Ngô Tất Tố – file pdf, bạn đọc có thể tham khảo.


Các nội dung chính

01 – Trận máu lửa ở biển Thi Nại

02 – Từ chức Thái giám đến ngày thất thủ Gia Định lần thứ nhất

03 – Ở Phú Quốc vào Gia Định, lại ở Gia Định ra Phú Quốc

04 – Vua tôi gặp nhau

05 – Bước gian hiểm trên con đường Vân Dã Thi Giang

06 – Ba năm ở Xiêm

07 – Dự vào đạo quân Thần Sách

08 – Giải vây thành Diên Khánh

09 – Trái núi trước mặt – Chén rượu trên bành voi

10 – Hạ thành Phú Xuân

11 – Đánh thành Qui Nhơn

12 – Kéo quân ra Bắc

13 – Dẹp mọi Thạch Bích

14 – Dựng lại ngôi vua Chân Lạp, dỗ dành nhân dân Gia Định

15 – Tố cáo án Nguyễn Văn Thuyên

16 – Kinh lược hạt Thanh, Nghệ

17 – Coi đất Gia Định

18 – Ân điển của hai vua Gia Long, Minh Mạng đối với Duyệt và nhà Duyệt

19 – Lời buộc án của triều đình Minh Mạng

20 – Dật sự.

Chúc độc giả có thời gian đọc sách thú vị!

Related Images:

 

Ebook Sử liệu Phù Nam – Vương quốc cổ trên đất Nam bộ

Ebook Sử liệu Phù Nam - Vương quốc cổ trên đất Nam bộTác giả: Lê Hương và Nguyễn Nhiều

Sách Sử liệu Phù Nam – Vương quốc cổ trên đất Nam bộ được in tại nhà in Đoàn Viên, 131 Cống Quỳnh Saigon 2; phát hành ngày 20-08-1974.


Giới thiệu sách trích từ “Lời nói đầu”

“Phù Nam là một Vương quốc thành lập từ thế kỳ thứ 12 trước Dương lịch theo sử Trung Hoa, và có thể lập quốc nhiều thế kỷ trước thời ấy. Nhưng theo các nhà khảo cổ Tây Phương thì ca9n cứ vào những chứng tích xác thực như bia đá, bản văn khắc trên cột đền, vách thành, những đoạn sử, những di vật tìm thấy trong lòng đất, Vương quốc này được xếp vào lịch sử thế giới bắt đầu từ thế kỷ thứ I sau Thiên Chúa giáng sanh. Trải qua một thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, Phù Nam bị Vương quốc Chân Lạp xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. …”

Sách là tập hợp những dữ liệu – sử liệu về Vương quốc Phù Nam – một vương quốc cổ trên đất nam bộ xưa. Đặc biệt là các dữ liệu khảo cổ học và các tài liệu từ sử liệu Trung Quốc được biên dịch.

Sách cung cấp các dữ liệu và không đưa ra quá nhiều nhận định cá nhân nên rất hữu ích với các độc giả là người nghiên cứu, sinh viên các ngành liên quan.


Ebook sách Sử liệu Phù Nam

Cảm ơn.

Related Images:

 

Ebook Huỳnh Tịnh Của – Câu hát góp 1901

Giới thiệu tác giả Huỳnh Tịnh Của

Huỳnh Tịnh Của hay Huình Tịnh Của (1834-1907) hay còn gọi là Paulus Của (đọc là “Phao-lô”), hiệu Tịnh Trai.

Ông quê ở làng Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay là huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).


Thời trẻ, Huỳnh Tịnh Của đi du học tại một trường công giáo ở Penang, Malaysia. Ông sớm tiếp thu tư duy nghiên cứu khoa học phương Tây, ông tinh thông cả tiếng Hán và tiếng Pháp.

Năm 1861, Huỳnh Tịnh Của được bổ nhiệm Ðốc phủ sứ, làm Giám đốc ty phiên dịch văn án ở Soái phủ Sài Gòn. Ngoài công việc của một viên chức chính phủ, ông còn lưu tâm giành nhiều thời gian nghiên cứu chữ quốc ngữ.

Năm 1865, ông thay Trương Vĩnh Ký làm chủ bút tờ công báo quốc ngữ Gia Ðịnh báo trong một thời gian ngắn.

Mặc dù tinh thông cả Pháp văn lẫn Hán văn, tuyệt đại đa số các tác phẩm của ông được viết bằng chữ quốc ngữ. Vào thời bấy giờ chữ quốc ngữ vẫn chưa được coi trọng và bị đánh giá thấp hơn so với chữ Hán hay chữ Pháp.

Huỳnh Tịnh Của từng đề nghị dùng chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán và gửi một bản điều trần cho vua Tự Đức. Ông yêu cầu cho xuất bản báo chí quốc ngữ để giáo dục quần chúng, nhưng không được chấp nhận.

Tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa phương Tây, Huỳnh Tịnh Của cùng chia sẻ một quan niệm với Trương Vĩnh Ký. Theo đó, xã hội Việt Nam có khả năng và cần vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm của học thuật phương Tây về các vấn đề khoa học, kỹ nghệ, kinh tế và chính trị, để canh tân. Nhưng vẫn giữ gìn, đào sâu và phát triển văn hóa phương Đông cổ truyền để duy trì bản chất và bảo tồn độc lập.

Ông là một trong số ít người “Tây học” đầu tiên trước tác bằng chữ quốc ngữ để truyền bá học thuật phương Tây. Nhưng vẫn không quên phổ biến văn hóa phương Đông cổ truyền.

Cùng với Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của là người có công xây đắp rất nhiều cho nền văn chương quốc ngữ trong những bước đầu, nhất là ở Nam Kỳ.

Ông là một nhà văn hóa học và ngôn ngữ học có đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển và truyền bá chữ quốc ngữ trong giai đoạn đầu, đặc biệt là ở Nam bộ.

Ông mất năm Đinh Mùi (1907), thọ 73 tuổi, an táng tại Bà Rịa.


Ebook Huỳnh Tịnh Của - Câu hát góp 1901Tác phẩm Câu hát góp 1901

Trích lời mở đầu của Tác giả Huỳnh Tịnh Của:

Câu hát Annam

Trải xem ca vịnh xưa sau, tự nhiên cảm phát biết bao nhiêu tình. Lạ chi nữ tú nam thanh, nhiêu lời ong bướm dỗ dành trăng hoa. Trọng vì đạo chúa nghĩa cha, những điều than vãn cũng là tự nhiên. Chữ rằng phong nguyệt vô biên, vợ chồng tơ tóc nhơn duyên thâm trầm. Quấc phong xưa có mười lăm, lục diêu mới góp trăm câu ngoài. Kinh thanh Ví trược rẽ hai, nối điều vẻ vắn, mựa nài khen chê.”

Ebook Huỳnh Tịnh Của – Câu hát góp 1901

(định dạng file pdf)


Tại Maivien.com

Tôi có đánh máy và đăng nội dung của sách này theo sắp xếp của tác giả Huỳnh Tịnh Của để bạn đọc có thể đọc chữ trực tiếp trên website.

Thư mục đọc nội dung sách Câu hát góp 1901

Trân trọng.

Related Images:

 

Ebook Huỳnh Tịnh Của – Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia ngôn 1897

Giới thiệu tác giả Huỳnh Tịnh Của

Huỳnh Tịnh Của hay Huình Tịnh Của (1834-1907) hay còn gọi là Paulus Của (đọc là “Phao-lô”), hiệu Tịnh Trai.

Ông quê ở làng Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay là huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).


Thời trẻ, Huỳnh Tịnh Của đi du học tại một trường công giáo ở Penang, Malaysia. Ông sớm tiếp thu tư duy nghiên cứu khoa học phương Tây, ông tinh thông cả tiếng Hán và tiếng Pháp.

Năm 1861, Huỳnh Tịnh Của được bổ nhiệm Ðốc phủ sứ, làm Giám đốc ty phiên dịch văn án ở Soái phủ Sài Gòn. Ngoài công việc của một viên chức chính phủ, ông còn lưu tâm giành nhiều thời gian nghiên cứu chữ quốc ngữ.

Năm 1865, ông thay Trương Vĩnh Ký làm chủ bút tờ công báo quốc ngữ Gia Ðịnh báo trong một thời gian ngắn.

Mặc dù tinh thông cả Pháp văn lẫn Hán văn, tuyệt đại đa số các tác phẩm của ông được viết bằng chữ quốc ngữ. Vào thời bấy giờ chữ quốc ngữ vẫn chưa được coi trọng và bị đánh giá thấp hơn so với chữ Hán hay chữ Pháp.

Huỳnh Tịnh Của từng đề nghị dùng chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán và gửi một bản điều trần cho vua Tự Đức. Ông yêu cầu cho xuất bản báo chí quốc ngữ để giáo dục quần chúng, nhưng không được chấp nhận.

Tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa phương Tây, Huỳnh Tịnh Của cùng chia sẻ một quan niệm với Trương Vĩnh Ký. Theo đó, xã hội Việt Nam có khả năng và cần vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm của học thuật phương Tây về các vấn đề khoa học, kỹ nghệ, kinh tế và chính trị, để canh tân. Nhưng vẫn giữ gìn, đào sâu và phát triển văn hóa phương Đông cổ truyền để duy trì bản chất và bảo tồn độc lập.

Ông là một trong số ít người “Tây học” đầu tiên trước tác bằng chữ quốc ngữ để truyền bá học thuật phương Tây. Nhưng vẫn không quên phổ biến văn hóa phương Đông cổ truyền.

Cùng với Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của là người có công xây đắp rất nhiều cho nền văn chương quốc ngữ trong những bước đầu, nhất là ở Nam Kỳ.

Ông là một nhà văn hóa học và ngôn ngữ học có đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển và truyền bá chữ quốc ngữ trong giai đoạn đầu, đặc biệt là ở Nam bộ.

Ông mất năm Đinh Mùi (1907), thọ 73 tuổi, an táng tại Bà Rịa.


Ebook Huỳnh Tịnh Của - Tục ngữ - Cổ ngữ - Gia ngôn 1897Tác phẩm Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia ngôn 1897

Sách gồm 1226 Câu Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia Ngôn được phát hành năm 1897. Các câu được sắp xếp theo vần A, B, C, …. V của bảng chữ cái La-tinh.

Mỗi câu đều được diễn giải ý nghĩa; đôi khi kèm các câu mang hàm nghĩa tương tự hay các tích phát sinh.

Ebook Huỳnh Tịnh Của – Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia ngôn 1897

(định dạng file pdf)


Tại Maivien.com

Tôi có đánh máy và đăng nội dung của sách này theo sắp xếp của tác giả Huỳnh Tịnh Của để bạn đọc có thể đọc chữ trực tiếp trên website.

Thư mục đọc nội dung sách Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia ngôn 1897.

Trân trọng.

Related Images:

 

Ebook – Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 1909

Giới thiệu Tác giả Nguyễn Liên Phong

Nguyễn Liên Phong (1821 – ?), còn gọi là Nguyễn Phong; là quan nhà Nguyễn, là nhạc sĩ, nhà thơ, và là nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc.


Ebook - Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 1909Tác phẩm Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca

gồm 7.000 câu thơ lục bát. Nhà xuất bản. Đinh Thái Sơn, Sài Gòn, 1909.

Tác phẩm gồm 2 cuốn: Thứ nhứt và Thứ nhì.

  1. Ebook Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 1909 – Cuốn 1
  2. Ebook Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 1909 – Cuốn 2

Maivien.com đã đánh máy và đăng trên website để bạn đọc thưởng thức.

Bản đánh máy dựa trên Bản in gốc 1909, danh sách bài đăng chia theo từng “hạt” của tác giả

Trong những năm này, chữ quốc còn sơ khai nên cách dùng từ và hành văn có khác so với hiện đại.

Chúng tôi có chỉnh sửa vài “lỗi chính tả” và giữ nguyên các từ cổ, hành văn của tác phẩm.

Chúc bạn đọc có khoảng thời gian thú vị!

Related Images:

 

Ebook Ước lược Truyện tích nước Annam – Trương Vĩnh Ký

Ebook Ước lược Truyện tích nước Annam - Trương Vĩnh KýƯớc lược Truyện tích nước Annam

Trương Vĩnh Ký,

Bản in Nhà hàng Rey et Curiol, Saigon, 1887.


Lời Tựa của tác giả

Biên ra đồ thế hệ các đời vua nước Annam, cùng tên các tỉnh thành cả nước ra, là có ý để cho kẻ học muốn tìm năm – tháng hoặc số thứ cho tiện, cho mau cùng coi qua một cái mà thấu đầu đuôi lại rõ ràng.


Hình chụp Bản gốc in 1887, định dạng pdf.

Maivien.com có đánh máy và đăng lại vài nội dung trong sách này.

Mời bạn đọc xem danh sách bài viết trong mục Văn học Việt Nam

Cảm ơn.

Related Images: