Lê Quang Định – Tác phẩm

Lê Quang Định
Một trang trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí năm 1806

Tác phẩm Lê Quang Định còn lưu lại gồm có:

  • Bộ Hoàng Việt nhất thống dư địa chí gồm 10 quyển.
  • Đầu sách là bài Biểu dân sách của tác giả. Bài biểu này nói rõ lý do, phương pháp và thời gian biên soạn sách, đề niên hiệu Gia Long thứ 5 (năm 1807).
  • Kế đên là Phàm lệ gồm sáu điều. Nội dung nói sách có 2 phần: phần thứ nhất là Dịch lộ ghi rõ đường đi, mau chậm, dài ngắn tư Kinh thành đến Gia Định và từ Kinh thành ra đến Thăng Long rồi đến ải Nam Quan. Phần thứ hai là Thực lục, ghi rõ đường đi ở các trấn, từ đường cái quan đi ra, lấy lị sở các trấn làm nơi bắt đầu. Ngoài ra còn nói rõ chiều dài từng dặm (lý), từng tàm dùng trong sách như thế nào. Phần này chỉ nói qua về phong tục.
  • Hoa Nguyên thi thảo: tập thơ gồm 74 bài. Trong đó có một số bài sáng tác ở Việt Nam khi từ giã và lúc trở về, còn hầu hết là vịnh cảnh vật, thù đáp hay cảm hoài trong chuyến đi sứ Trung Quốc. Tập thơ được Lê Lương Thận, Hàn lâm viện Chế cáo đề tựa vào năm 1807, phần lớn các bài đều có lời bình của Ngô Thì Vị (con Ngô Thì Nhậm) và Nguyễn Tố Như (tức Nguyễn Du).
  • Gia Định tam gia thi tập: tập thơ in chung với Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhơn Tĩnh.

Cùng là nhà thơ như Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhơn Tĩnh nhưng Lê Quang Định còn là một họa sĩ, nên mỗi bài thơ của ông giống như một bức họa. Đúng là “thi trung hữu họa” như người ta thường nói.


Mời đọc giả thưởng thức và bình các tác phẩm của Lê Quang Định

1- Tập thơ Hoa Nguyên thi thảo

Related Images:

 

Lê Quang Định – Tiểu sử

Lê Quang Định
Một trang trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí năm 1806

Lê Quang Định, tự Tri Chỉ, hiệu Tấn Trai, sinh năm Canh Thìn (1767). Nguyên tổ gốc ở huyện Phú Vang, Thửa Thiên. Cha ông tên là Sách, làm Thủ ngự ở nguồn Đà Bồng, mất trong lúc Lê Quang Định còn nhỏ. Nhà nghèo, Quang Định theo anh là Hiến vào huyện Bình Dương, Gia Định. Có y sinh Hoàng Đức Thành đem lòng thương, gả con gái cho.

Lê Quang Định theo học trường của Xử sĩ Võ Trường Toản. Ông kết thân với Ngô Nhơn Tĩnh và Trịnh Hoài Đức rồi lập “Bình Dương thi xã”, nổi danh phong nhã. Ngoài tài thơ, Quang Định còn viết tốt và vẽ tài.

Năm Mậu Thân (1788), ông được tiến cử với chúa Nguyễn Phúc Ánh, làm Hàn lâm viện Chế cáo, chuyên việc khuyến nông. Sau, ông sung chức Đông cung Thị giảng rồi thăng Hữu tham tri bộ Hình, từng theo quân đi trông coi việc lương.

Năm Canh Thân (1800), Lê Quang Định cùng Nguyễn Văn Nhân phò Đông cung Cảnh ở giữ Gia Định.

Năm Nhâm Tuất (1802), Lê Quang Định lãnh chức Hiệp trấn Thanh Hoa. Rồi sau ông thăng Thượng thư bộ Binh, sung chánh sứ, cùng đi sứ với hai vị phó sứ Lê Chính Lộ và Nguyễn Gia Cát, sang nhà Thanh trần tình về việc đổi quốc hiệu là Nam Việt.

Vua Thanh sai Quảng Tây Án sát sứ Tề Bố Sâm sang phong và đổi lại là Việt Nam (thay vì Nam Việt).

Năm Bính Dần (1806), Lê Quang Định lãnh sắc làm sách Đại Việt nhất thống dư địa chí gồm 19 quyển, khảo đủ đồ tịch trong nước, từ kinh sư vào Nam tới Hà Tiên, ra Bắc tới Lạng Sơn, nhất nhất đều biên chép hết.

Năm Kỷ Tụ (1809), Lê Quang Định đổi làm Thượng thư bộ Hộ kiêm quản Khâm thiên giám.

Năm Canh Ngọ (1810), Lê Quang Định coi sắp đặt bộ Điền thổ.

Năm Quý Dậu (1813), Lê Quang Định mất, đặng 54 tuổi. Ngày đưa tang ông, có cả chiến thuyên đi hộ tống.

Related Images: