Trương Vĩnh Ký – Thủy Triều Ca

Trương Vĩnh Ký - Thủy Triều CaƯớc lược Truyện tích nước Annam

Trương Vĩnh Ký,

Bản in Nhà hàng Rey et Curiol, Saigon, 1887.


Vài lời từ người đánh máy

Sách Ước lược Truyện tích nước Annam được xuất bản năm 1887. Đây là thời kỳ chữ Quốc Ngữ còn sơ khai nên cách dùng từ, hành văn khác với hiện đại.

Tôi mạn phép sửa vài “lỗi chính tả” để không gây nhầm lẫn cho bạn đọc.

Vui lòng đọc Bản in gốc 1887 bằng ebook.


Thủy triều ca

Hãy suy xem tích xưa truyền để, khéo chuyển vần phân rẽ thai sanh;

Tháng giêng tháng bảy đà minh, mồng năm mười chín đành rành chẳng sai;

Tháng tám cùng với tháng hai, vốn chỉn giữa ngày mười bảy mồng ba;

Nhiệm mầu trong ấy a nga, lạ thay tháng chín tháng ba hai lần;

Vốn một tuần lấn về tháng trước, ngày hai mươi như ước sanh ra;

Hai mươi bảy với mười ba, nầy kì ba chín thiệt là chẳng hư;

Tháng mười nhẫn tháng tư nào một, mười một thôi lại trót hai rằm,

Tháng mười một với tháng năm, mồng chín chẳng lầm cùng hai mươi ba;

Lục lạp nào sai ngoa mưu tốt, mồng bảy hai mươi mốt thấy tin;

Ngụ vận phóng ý một thiên, tuy rằng muôn lược cũng nên giúp dùng.

Trương Vĩnh Ký - Thủy Triều Ca

Related Images:

 

Ebook Ước lược Truyện tích nước Annam – Trương Vĩnh Ký

Ebook Ước lược Truyện tích nước Annam - Trương Vĩnh KýƯớc lược Truyện tích nước Annam

Trương Vĩnh Ký,

Bản in Nhà hàng Rey et Curiol, Saigon, 1887.


Lời Tựa của tác giả

Biên ra đồ thế hệ các đời vua nước Annam, cùng tên các tỉnh thành cả nước ra, là có ý để cho kẻ học muốn tìm năm – tháng hoặc số thứ cho tiện, cho mau cùng coi qua một cái mà thấu đầu đuôi lại rõ ràng.


Hình chụp Bản gốc in 1887, định dạng pdf.

Maivien.com có đánh máy và đăng lại vài nội dung trong sách này.

Mời bạn đọc xem danh sách bài viết trong mục Văn học Việt Nam

Cảm ơn.

Related Images:

 

Trương Vĩnh Ký – Hải Môn Ca

Vài lời từ người đánh máy

Sách Ước lược Truyện tích nước Annam được xuất bản năm 1887. Đây là thời kỳ chữ Quốc Ngữ còn sơ khai nên cách dùng từ, hành văn khác với hiện đại.

Tôi mạn phép sửa vài “lỗi chính tả” để không gây nhầm lẫn cho bạn đọc.

Vui lòng đọc Bản in gốc 1887 bằng ebook.


Trương Vĩnh Ký - Hải Môn Ca

Ước lược Truyện tích nước Annam

Trương Vĩnh Ký,

Bản in Nhà hàng Rey et Curiol, Saigon, 1887.


Hải Môn Ca

La Hà xuống ngọn sông Gianh, phòng bán nhựt trình vượt đến Thuận Cô:

Cửa An nẻo nọ sóng xô, ngọc từ Xã Thái ồ ồ chảy tuôn;

Một thôi đến Nhựt Lệ môn, Minh Linh cửa ấy sắc chôn làm hàn;

Một ngày trải khắp giang san, đến miền cửa Việt sắc hàn hiểm sao;

Một ngày lại đến cửa Eo, cửa Hàn ngăn sắc sóng reo dầy dầy;

Hung Tư Dung cũng một ngày, một canh vượt thủy nầy nầy Cảnh Dương,

Một ngày rưỡi lại sang cừa Ải, dò ba canh lại tới Cu Đê;

Đà Nung cửa đặt tuần tự, Đại Chiếm cửa ấy phỏng đi một ngày;

Thủy hành trót một canh chầy, Hiệp Hòa bên nọ, nơi đây An Hòa;

Thủy một canh lại qua Châu Ổ, Sa Thẩm kia đi bộ hai canh;

Một canh tiều hải bộ hành, Đại Nham Ba CỔ thủy trình bao xa;

Một ngày đến huyện Mộ Hoa, Mĩ Á cửa nọ thiệt là hiểm thay!

Thủy hành phỏng độ nửa ngày, suốt Bồng Sơn huyện thiệt đây Sa Hoàng;

Hai canh cửa Kim Bồng hải khẩu, phỏng vượt qua Tài Phú một canh;

Vào Nước Hòn một nhựt trình, tới miền Nước Mặn bộ hành một ngày:

Cù lao đây Xuân Đài chốn nọ, Mây Nước vào Yên Phú Đà Nung:

Sông ngang thủy thế mênh mông, qua miền Nha Lỗ phỏng trong nửa ngày;

Tới Nha Trang một ngày chầy, lại trong nửa ngày đến tiểu Nha Trang;

Cam Ranh cửa ấy lênh lang, thủy ba canh suốt, đi đàng năm canh;

Quan Man Rang một nhựt trình, tới cửa Man Rí thủy hành một ngày;

Phố thời đây kìa kìa cửa Cạn, đến Mali phỏng bán nhựt trình;

Thủy hành phỏng độ tam canh, Xích Ram cửa ấy nước xanh như chàm;

Từ Xích Ram vào miền cửa Lộn, phỏng bộ hành đến bốn trống canh;

Đến Cao Ma nhị nhựt trình; ấy thời đã lại Chiêm Thành phong cương.

Related Images: