Bùi Tấn Phước – Kết Nghĩa Phi Tình: 10 – Bài tặng M. Tâm Tiết Bùi Tấn Phước

Vài lời từ người đánh máy

Vở tuồng Cải lương Kết nghĩa phi tình được viết và in vào năm 1927. Những năm này chữ Quốc ngữ còn sơ khai, cách hành văn hay dùng từ khác biệt so với chữ viết hiện đại.

Tôi mạn phép sửa lại vài khác biệt trong cách dùng dấu hỏi – ngã, chữ cuối t – c trong cách viết để tránh những hiểu lầm về chính tả so với hiện đại.

Quý độc giả có thể đọc Bản in gốc 1927, định dạng pdf theo link.


Bùi Tấn Phước - Kết Nghĩa Phi TìnhTuồng hát Cải lương: Kết Nghĩa Phi Tình

Chủ bổn: Bùi Tấn Phước

Phát hành: In tại nhà in Xưa Nay, NG. Háo Vĩnh, SAIGON – 1927


Bài tặng M. Tâm Tiết Bùi Tấn Phước

Tôi vẫn là một người bạn thiết của ông Tâm Tiết; nhơn cách ít lâu nay, ông bạn có đặt rồi bổn tuồng cải lương “Kết Nghĩa Phi Tình” nầy, ông có lòng đoái cố đến tôi nên có cho tôi coi cả nguyên bổn. Vì thấy rõ bổn cải lương nấy thật hay lạ vô song nên tôi chẳng nệ tài sơ trí siển, thỏ thẻ ra đây ít lời hầu để tặng ông. Tôi chỉ lấy sự thành thật mà tỏ ra đây cho đồng bào rõ: vì là người đã coi trước nhứt chớ chẳng phải vì vị nghĩa kim bằng.

Ông Tâm Tiết chẳng nài khó nhọc đặt ra bổn Kết Nghĩa Phi Tình nầy đã vừa hay lạ lại vừa có ích cho đồng bào. Chẳng những câu văn đã chải chuốt, bài vở tinh anh, cách sắp đặt đúng đắn, nhưng ý tứ lại thâm trầm, tỏ rõ cả nhơn tình thế thái.

Bổn Kết Nghĩa Phi Tình nầy, chẳng những là để giúp vui cho đồng bào trong lúc đêm tàn canh lụn mà thôi, mà lại là một cái gương rất trong sạch cho đời vậy. Trong bổn tuồng nầy có đủ cả các thứ tánh đức, kiêm đủ các tình đời. Như bên hiền đức thì có Ngô Thái Bửu vẫn là một trang thiếu niên thật nên đúng đắn, chàng gặp biết bao sự chông gai lao khổ nhưng chàng vẫn giữ chặt dạ anh hùng chẳng nao núng chi tới những việc thường tình thế sự.

Còn bên bọn ác, thì có nàng Huỳnh Kim Xuyến vẫn là một người đàn bà ác độc, trắc nết lang dâm, mong kế hại chồng thật nên khả ố, đàn bà như vậy nhắm lại cũng chẳng thiếu chi. Ông Tâm Tiết đem cả trí thức mà tỏa hai vai tuồng nầy rất nên đúng đắn, rất hợp với đời, cốt để làm gương cho đờn bà thế.

Tôi chẳng cần nói chi cho nhiều, chỉ xin tóm tắt một lời là cuốn tuồng cải lương “Kết Nghĩa Phi Tình” nầy là một bổn tuồng hay nhất và rất nên quí quá cho bọn thanh niên ta. Ai ai cũng nên có một cuốn để trong nhà trước là để giải được sự sầu trong lúc đêm khuya thanh vắng sau nữa là để cho em cháu trông vào đó như một tấm gương trong.

Ấy vậy, ít lời thành thật, tôi xin trước là để tặng ông Tâm Tiết Bùi Tấn Phước là người chẳng nệ sự cực nhọc với đồng bào quyết đặt ra bổn tuồng nầy để khuyên đời, sau là để giới thiệu cuốn Kết Nghĩa Phi Tình nầy cho đồng bào.

Khánh Hội, le 20 Aout 1927

Cường Tinh

Tác giả bộ tiểu thuyết “Khí Hùng”

Theo dõiFollow on FacebookEmail this to someone

Related Images:

 

Trả lời