Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 104 – Văn địch

Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tậpCấn Trai thi tập: 104 – Văn địch

Phiên âm (*)

Cửa tác tha hương khách,

Na kham chiết liễu thanh (1).

Sầu đồng giang cửu khúc,

Giang khúc nhiễu giang thành.


Dịch nghĩa: Nghe sáo

Lâu ngày làm khách tha hương,

Sao kham nổi tiếng bài “Bẻ liễu”.

Sầu giống như sông chín khúc,

Khúc sông vòng quanh thành sông.


Chú thích

(1): Do câu:

 Thử dạ khúc trung văn chiết liễu,

Hà nhân bất khởi cố viên tình.

(Đêm nay trong khúc sáo có bài “Bẻ Liễu”,

Ai người chẳng động lòng nhớ vườn cũ.)

Trích trong bài Xuân dạ Lạc thành văn địch của Lý Bạch.


Hoài Anh dịch thơ

Làm khách tha hương mãi,

Nghe “Chiết liễu” động lòng.

Sầu như sông chín khúc,

Khúc sông quanh thành sông.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Related Images:

Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Chương 632: Phiên ngoại – Kiềng ba chân

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 103 – Hạo thử

Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tậpCấn Trai thi tập: 103 – Hạo thử

Phiên âm (*)

Thủy cấp phong uy tễ,

Thiên viêm thử lệnh hành.

Phùng nhân phi quốc sĩ,

Không hữu giải y thành.


Dịch nghĩa: Nắng gắt

Nước chảy gấp, uy gió sút,

Trời nắng tiết nồng nực.

Gặp người không phải là quốc sĩ,

Cởi áo dù không phải để tỏ lòng thành.


Hoài Anh dịch thơ

Nước chảy xiết, uy gió nguôi,

Giữa tiết hè trời nắng oi lạ lùng.

Không gặp quốc sĩ anh hùng,

Vẫn cởi áo, mặc dù không giãi lòng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Related Images:

Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Chương 44

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Chương 43

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Hà Tiên – Cuộc sống điền viên – Chương 37

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us