Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 068 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 21 – Ngao Châu mộ cảnh

Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tậpCấn Trai thi tập: Gia Định Tam Thập Cảnh

Gia Định tam thập cảnh: Ba mươi cảnh vịnh Gia Định

Gia Định đây là Gia Định trấn, là toàn bộ vùng đất Nam bộ trước khi vua Minh Mệnh chia vùng đất này thành lục tỉnh vào năm 1835.

Tên gốc của chùm thơ này là: Gia Định Tam thập cảnh phân Bội văn vận phủ vận”.

Dịch nghĩa là: Ba mươi cảnh Gia Định chia làm theo vần trong sách Bội văn Vận phủ.

Sách Bội văn Vận phủ là bộ sách do vua Khang Hy nhà Thanh sắc cho soạn ra, chia mỗi vận thơ gồm những chữ nào, theo vận mà ghi hết các điển cố.

Vì Trịnh Hoài Đức làm theo vận trong Bội văn Vận phủ nên trong chùm thơ này có nhiều chữ đọc theo âm Hán Việt thì không bắt vần với nhau, bằng trắc cũng khác nhau.


Bài 21: Ngao Châu mộ cảnh (1)

Phiên âm (*)

Ngao Châu tế hải tiếp hầu kỳ,

Liễm diễm giang thôn nhập thúy vi.

Võng sái liễu đê ngư uyển văn,

Can thu vi ngạn điếu tà huy.

Giải điều nhục giáp tàng phong sấu,

Bạng thổ thai châu vọng nguyệt phì.

Cực phố hà nhân thanh khoản nãi,

Thương Lang nhất khúc thấu sài phi.


Dịch nghĩa: Cảnh buổi tối ở Bãi Ngao

Bãi Ngao giáp biển tiếp với đất liền,

Thôn bên sông đẹp rợp bóng cây xanh.

Lưới phơi trên đê liễu, chài chiều tối,

Cần thu lại bờ lau, câu ánh mặt trời tà.

Cua nép mai tránh gió nên trông gầy,

Trai nhả châu trong bụng dưới trăng trông thấy béo.

Cuối bến người nào tiếng khoan thai,

Một khúc Thương Lang lọt vào cửa sài.


Chú thích

(1): Ngao châu: Cửa Cồn Ngao, một cửa của Tiền Giang chảy ra Nam Hải, gồm một vùng có gành Bà Hiền và gành Mù U cũng gần cửa sông Hàm Luông mép bên kia. Alinot khi vẽ địa đồ, nghe người dân ở đây đọc Cồn Ngao, không hiểu rõ, nên phiên âm sai là cửa Cung Hầu.


Hoài Anh dịch thơ

Giáp biển khơi tiếp đất liền,

Cây xanh làng đẹp một triền Bãi Ngao.

Lưới phơi đê liễu thưa mau,

Bờ lau cần gác đang câu bóng chiều.

Mai nép gió cua gầy teo,

Trai nhả châu dưới trăng thâu loáng ngời.

Tiếng ai cuối bến khoan thai,

Khúc Thương Lang lọt cửa sài véo von.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Theo dõiFollow on FacebookEmail this to someone
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related Images:

Trả lời